Välkommen till Smärt Free i Nybro

Mitt namn är Ulf Szymanski och jag är verksam inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) och Osteopati. Jag är utbildad Osteopat på The International Academy of Osteopathy i Berlin – Tyskland. Min mottagning och bas är geografiskt i Nybro.

Min devis är – rätt behandling till rätt diagnos/skada

För att uppfylla min devis krävs först en grundlig undersökning som leder till rätt ställd diagnos. Jag jobbar därefter med alla kroppens strukturer d.v.s. muskler, leder, ryggrad, ligament, senor, bindväv och nervsystem.

Behandlingen är alltid individuellt anpassad till just de besvär som klienten söker för. Jag behandlar manuellt (mobilisering, manipulation) och utfärdar anpassade rehabiliteringsprogram samt ger råd kring hur du själv kan minska din smärta.

Som manuell terapeut arbetar jag till stor del likt en naprapat eller sjukgymnast som specialiserat sig inom manuell medicin d.v.s. händerna är mina främsta verktyg och hjälpmedel. Jag blandar undersökningsmetodik och behandlingstekniker från flera olika discipliner för att nå bästa resultat och måluppfyllelse.

Jag är utbildad hos Lehranstalt fuer Physioterapie i Berlin och har varit verksam på olika fysio kliniker/rehapraktiker i Tyskland där jag främst har arbetat med patienter med ryggont, problem med knäleder- och nacke samt dysbalans i rörelseapparaten – bland annat med fokus på träning för stabilitet i rygg, fot, knä etc.

Tidigare har jag också jobbat som lärare i anatomi, biomekanik och medicinsk massage och till nästa läsår kommer jag, parallellt med min praktik, på uppdrag åt en skola i Schweiz att återigen undervisa, nu på distans, i ämnena biomekanik och funktionell rörelse.

OMT-fysioterapeuter diagnosticerar problem från det neuro-muskulo-skeletala rörelsesystemet

Osteopati

Osteopati är en mjuk och effektiv ‘hands on’ behandling för hela kroppen. Osteopatin är ett självständigt medicinskt system som bygger på färdigheter och kunskap i anatomi, fysiologi, patologi, holistiskt tänkande, palpation (känsla i händer), teknik och intuition. Jag arbetar med spänning och funktion i leder, muskler, ben och bindväv och särskilt bäcken, ryggrad och kranium för att korrigera problem i bl.a. cirkulation och neurologisk kommunikation. De flesta upplever en förändring i smärta och stelhet redan efter första behandlingen.

Behandlingen kan hjälpa med många typer av smärt- och hälsoproblem; rygg- och ledvärk, matsmältnings- och luftvägsproblem, kroniska sjukdomar, stress, skador, trauma m.m. Som osteopat arbetar jag alltid med kroppen, aldrig mot den.

Enligt min egen och osteopatins filosofi är hälsa ett flöde. Livet är statt i ständig förändring. Om detta flöde stoppas så uppstår grogrund för ohälsa. I kroppen måste blod och vätska cirkulera – vara i flöde – annars kan inte organ, nerver och körtlar fungera som de ska. Osteopatisk behandling syftar till att upprätthålla detta flöde genom att balansera hela kroppens spänningsstruktur. De flesta känner inte till hur avgörande kroppens struktur är för vår hälsa. Jag ska ge ett exempel!

– Föreställ dig kroppens struktur som ett sammanhängande spindelnät, strukturen utgörs av ben, muskler, bindväv, ledband m.m. Och alla blodkärl, alla lymfkärl och nerver passerar genom dem, alla organ och körtlar är upphängda i den. Om spänningen i strukturen förändras så förändras trycket på blodkärl, lymfa, nerver och organ. Om strukturen (anatomin) förändras, så förändras funktionen (fysiologin). På så sätt utgör kroppens struktur den primära delen av immunförsvaret.

Osteopatin har specialiserat sig på att utveckla modeller och tekniker för att balansera varenda del av kroppen struktur (anatomi) för att återställa dess funktion (fysiologi).

Många lider idag av återkommande eller kroniska, smärtproblem, sjukdomar, infektioner, stress eller psykisk ohälsa. Detta är ofta resultatet av många negligerade varningstecken. När kroppen upprepar signalerar av smärta eller obehag så är det ett tecken på att någonting behöver förändras.

De flesta kommer till en osteopat för besvär som hör till rygg eller leder, men osteopati är också till för dom sjuka. Många sjukdomar och dysfunktioner kan hjälpas till läkning genom osteopati. Anledningar att söka osteopatisk behandling kan vara: muskel- och ledvärk, ryggvärk och nackbesvär, huvudvärk, hållningsproblem, whiplash, trauma, idrottsskador, luftvägs- och andningsproblem, postoperativa skador, stress och utbrändhet, känslomässiga problem, skolios, förslitningsskador, artros, migrän, kronisk sjukdom, menstruationssmärtor, gynekologiska problem, ödem, för eller efterberedelse för graviditet och förlossning, matsmältningsbesvär, återkommande infektioner – lågt immunförsvar m.m.

Rehabilitering

Rehabilitering är mycket mer än bara träning. Rehabilitering kan vara såväl kroppslig som mentalt och vara inriktade på arbetsliv, idrott eller vardag.

Ordet rehabilitering kommer från latinet rehabilitatio som betyder återskapa.

Många har fortfarande inställningen att rehabilitering är detsamma som träning, men det handlar om så mycket mer. Arbete med rehabilitering är framför allt att visa på möjligheterna och inte låta funktionsnedsättningen bli ett hinder. Min syn på rehabilitering skiljer sig från den traditionella genom att jag gör patienten delaktig och utgår från deras livssituation. Många som kommer till mig beskriver livet som en nedåtgående spiral utan kontroll. Jag försöker ge dem redskapen att själv hitta strategier och nya sätt att förhålla sig till sin funktionsnedsättning så att de kan se framtiden an med tillförsikt.

Rehabilitering = livsstilsförändring

Det ska inte vara jag som sätter upp vilka mål patienterna ska nå.Patienterna får beskriva vad de inte längre kan göra och vad de vill uppnå med rehabiliteringen. Upp till ett år brukar man få räkna med att rehabiliteringen tar, ibland längre.

– Det är en långsam process att förändra din livsstil oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte. Det fungerar till exempel inte att vara på tre veckors intensiv rehabilitering och sen återgå till det liv du levde innan. Forskningen har visat att det är viktigare att vara aktiv i vardagen, varje dag, än några enstaka träningspass i veckan.

De patienter som söker mig gör det för diverse olika besvär från rörelseapparaten. Manuell medicinskt behandling kan vara en viktig bit vid många besvär från muskler, leder och nerver. Dock är det långt ifrån alla besvär med muskel-, led- eller nervpåverkan bara kan behandlas med manuella medicinska tekniker och det kan då bli aktuellt med ett större egenansvar och delaktighet.

Kombination av manuell terapi som jag utför med aktiva metoder som du får vägledningar att göra brukar vara mer effektiv rehabilitering. Det exakta upplägget beror på vilka symtom du har och vad för funktionsnedsättningar som finns, vilken sjukdom som finns, vilken skada som har inträffat och om operation har skett. Även om jag primärt träffar patienter med besvär och skador från rörelseapparaten gör jag även bedömningar och ger vägledning åt patienter med bland annat:

  • neurologiska sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar
  • besvär eller sjukdomar i andningsorganen eller och cirkulationssystemet (lungor, hjärta och kärl)

Jag kan hjälpa med enkla program men även med avancerade program för exempelvis elitidrottare. Det kan handla om träningsråd:

  • vid smärta
  • vid rörelsebesvär
  • vid en funktionsstörning
  • efter ett kirurgiskt ingrepp
  • efter en skada eller sjukdom
  • att förebygga återfall av skada eller besvär

Winback tecar terapi är högteknologisk och
traditionell manuell behandling i kombination

Denna teknik utvecklades för toppidrottare, till exempel Tour de France cyklister.

WINBACK-energi är en högfrekvent ström vid 300 kHz, 500 kHz och 1 MHz beroende på valt läge. Denna icke-invasiva ström stimulerar kroppens naturliga reparationsmekanismer och främjar cellutbyte. I kombination med terapeutens manuella tillvägagångssätt erbjuder det utmärkta rehabiliteringsresultat tack vare snabb restaurering av muskel- och ledfunktioner. Tecar terapi skiljer sig från elektrostimulering eller ultraljud genom att generera en högfrekvent ström som är icke-invasiv och naturlig för människokroppen. Frekvensområdet som utvecklats av WINBACK möjliggör exakt inriktning av olika vävnadslager (muskler, leder, ben etc.) och arbetet på djupa och smärtsamma områden som tidigare inte reagerade.

Artros, Artrit, Fibromyalgi, Nackskador, Ryggskott, Ischias, Tennis armbågar, Ledgångsreumatism

WINBACK ökar prestationen hos idrottare och toppidrottare och ger akutvård för akuta muskuloskeletala skador. WINBACK energi i kombination med omedelbar vård minskar graden av trauma och ger idrottaren en snabbare och effektivare återgång till fysisk aktivitet.

Muskelskador, Ligament skador, Muskel tårar, Stukningar, Kroniska patologier, Frakturer, Akuta patologier, Sub-akuta patologier

Kan användas säkert runt metallimplantat och plattor och skruvar

Jag är övertygad om WINBACK Tecar terapi eftersom det aktivt stöder den manuella terapeuten och framgången för behandlingen är omedelbart märkbar och synlig. Jag brukade ha en viss motvilja mot elektroterapiapparater, vilket betyder passiv terapi. I motsats till konventionell elektroterapi är dock Tecar-terapi ett verktyg i våra händer – som terapeut är du aktiv på patienten igen. Med WINBACK använder jag energin i mina händer och hjälper patienten till en effektiv smärtlindring och snabb rehabilitering

Enheten bör ej användas om patienten är gravid, har pacemaker eller lider av känselbortfall i vissa kroppsdelar, tex vid diabetes.

Högenergimagnetisk fältterapi

Sjukdom och obehag uppstår när kroppens krafter inte överförs korrekt, när de saknas eller fel information överförs. Under flera år har vetenskapen insett vikten av vissa magnetiska vibrationer för kroppsfunktioner. Om dessa viktiga frekvenser induceras in i kroppen med den korrekt kodade energin kan man ge ett viktigt bidrag till hälsan.

Publicering av den kliniska prövningen av effekten av högenergiimpulsbehandling vid degenerativa ledsjukdomar och enthesiopathies (sårläkningsstörningar, nervskador i diskbråck, trigeminal neuralgi, etc.) av prof. Dr.med. L. Gerdesmeyer från Ortopediska universitetssjukhuset Kiel, prof. Dr.med. C. Knobloch från Hannover, Dr.med. De Mayo från Rheinberg och Dr. med. Sinz från Wasserburg/Inn visar ett effektivt icke-invasivt behandlingsalternativ.

Prof. Dr. Gerdesmeyer: Utmärkta resultat uppnåddes i alla testade terapeutiska tillämpningar av degenerativa ledsjukdomar, störningar i muskuloskeletala systemet, artros i axeln, höften och knät, hälsporre, pseudarthrosis (fattiga och icke-helande benfrakturer), neuralgi och säkrade diskbråck med nervrotsirritation.

Uppföljningsundersökningarna 6 veckor och 12 veckor efter behandlingen visade inga biverkningar. Den största effektiviteten av högenergimagnetisk fältterapi visades i sjukdomar med nerv engagemang.

Vad skiljer högenergimagnetisk fältterapi från andra välkända magnetfältsterapier?

Det är principen om högenergiimpulsterapi med hög energi och kort verkningstid. Inom nanosekunder byggs en spänning mellan 15 och 30 kV upp och släpps ut på ett ögonblick, energin överförs till en speciell behandlingsslinga, vilket skapar en högenergipuls. På grund av den extremt korta varaktigheten av de enskilda impulserna finns det ingen temperaturökning i vävnaden. Individuella patientbehov kan justeras efter intensitet, frekvens och användningstid.

Den högenergiska apparaten ha en direkt inverkan på människokroppens cellmembran och kan orsaka en positiv cellmodulering. En sjuk cell kan inte längre upprätthålla den elektriska potentialen vid sina membran. Som ett resultat kan den inte längre utföra alla processer som är viktiga för normala funktioner. Högenergiimpulsterapi kan positivt påverka cellpotentialens kemiska reaktioner. Natrium-kalium ATPase kan återaktiveras och fysiologiska cellprocesser kan normaliseras.

Enheten har utformats och utvecklats på ett sådant sätt att den kan generera den nödvändiga energin och effektivt överföra den till cellerna utan att skada friska celler. Syftet är att förbättra den kliniska bilden utan att skada eller försämra omgivande celler. Framgång beror på vilken typ av klinisk bild, hälsotillstånd och ytterligare behandlingar som används.

Behandling är smärtfri och du behöver ca. 20 minuter. Behandlingsslingan i behandlingssystemet är placerad på den kroppsregion som ska behandlas utan att behöva ta av kläderna – direkt hudkontakt är inte nödvändig. Du kan inte använder den terapi om du ha pacemaker och är gravid. När du bli behandlad med Magnetolithen samla jag in kredikort, smartwatch och mobilen.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en spännande behandlingsform! Behandlingen är snabb, verkningsfull och en väl dokumenterad metod för bland annat senfästesproblem och ett effektivt alternativ till kortison och kirurgiska ingrepp. Användningssättet är enkelt och behandlingstiderna korta och intensiva.

Indikationer där man påvisat mycket god effekt är axeltendiniter, epicondyliter, trochanteriter, benhinneinflammationer, achillessenor, hälsporrar mm.

Deep Oscillation

Deep Oscillation är en unik patenterad behandlingsmetod som, genom att pulsera ett elektrostatiskt fält, åstadkommer effektiva vibrationer i vävnaden.

I motsats till andra behandlingsformer så har Deep Oscillation en djupverkande effekt på alla vävnadskomponenter (hud, bindväv, subkutant fett, muskler, blod- och lymfkärl) och detta underlättar transporten av näringsämnen, slaggprodukter, blodgenomströmning och lymfdränage.

Deep Oscillation lämpar sig också utmärkt i tränings- och sportsammanhang då den dokumenterat förbättrar återhämtning efter muskelskador och träningsvärk med mera.

Deep Oscillation har en jättebra effekt mot förstoppning. Användningen av Deep Oscillation leder till en minskning av volymen i primärt och sekundärt lymfödem. Terapin används också alltmer och framgångsrikt för lipödem. Deep Oscillation har en fibros profylaktisk och antifibrotisk effekt: särskilt begynnande fibros kan behandlas effektivt. Olika parametrar relaterade till hudkvalitet förbättras avsevärt.

Neurorehabilitering

Vid strokerehabilitering används Deep Oscillation för att förbättra trofiende i halvsidiga förlamade kroppsregioner och för att minska spasm i drabbade områden, upp till lymfatisk dränering, till exempel för dekontgering i huvudområdet. Hos barn med cerebral pares och tetraplegi används behandlingen också mycket framgångsrikt för spasm minskning samt för behandling av intestinal obstipation.

Kroniska smärttillstånd

Vid indikationer åtföljda av kronisk smärta, såsom fibromyalgisyndrom eller M. Sudeck, har Deep Oscillation en varaktig minskande effekt på smärtintensitet och kvalitet, och leder därför ofta till en minskning av läkemedelsintaget. Behandlingen är mycket gynnsam för rörelse, motverkar muskelstelhet och försämring av aktiviteter i det dagliga livet och har en positiv effekt på trötthet, ångest och depression.

Mekaniskt trauma och överbelastningsskador

Vid trauma- och överbelastningsskadorhar  deep oscillation en omedelbar ödemreducerande och smärtreducerande effekt, främjar kontinuerligt smärtfri självmobilisering och möjliggör därmed aktiv rörelse i ett tidigt skede. För idrottare innebär detta det tidigare intaget av aktiva former av terapi och träning, för ”normala patienter” en snabbare uppmärksamhet på aktiviteter i det dagliga livet.

Kontakta mig

Vill du ha en förändring så ta kontakt med mig, helst över Messenger. Jag svarar så snabbt jag kan. Jag kan vägleder dig -men beslutet till det gör du. Och jobbar vi som ett team med min kunskap och motivation och din vilja till förändring blir det bra. Men det är ingen lek och kräver mycket av dig.

Ulf Szymanski, Högerkroken 7, 382 37 Nybro